“Бүхнийг хүүхдийн төлөө” аянд нэгдлээ

“Бүхнийг хүүхдийн төлөө” аяны хүрээнд 32 алба хаагчаас нийтдээ 96000 төгрөг цугларсан бөгөөд тус мөнгөөр хичээлийн хэрэгсэл худалдан авч 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хорооны зохион байгуулагч н.Золбоод Баривчлах байрны хамт олны өмнөөс хүрээлгэн өглөө.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button