“Шарилжгүй Улаанбаатар-6” аянд нэгдлээ

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Улаанбаатар хотын менежерийн баталсан “Шарилжгүй Улаанбаатар-6” аян, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөрс, газрын ургамлын тоосноос үүдэх харшлын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр Баривчлах байрны алба хаагчид ойр орчны буюу 100 метр газарт цэвэрлэгээ хийж, шарилжийг түүх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button